Apgar skóre

Apgar skóre (neboli skóre podle Apgarové) slouží ke zhodnocení vitality a poporodní adaptace novorozence. Novorozenec se posuzuje po 1, 5 a 10 minutách po porodu. Hodnotí se 5 kritérií, každé 0–2 body. Maximum je 10 bodů. Prognosticky důležitá je hodnota skóre v 5 minutách života. Skóre je pojmenované podle Virginie Apgarové, americké anestezioložky a pediatričky.

Kritérium[1] 2 body 1 bod 0 bodů
Vzhled, barva kůže růžová akrocyanóza bledá nebo modrá
Akce srdeční nad 100/min. pod 100/min. (bradykardie) pod 60/min. (asystolie)
Dýchání silný křik (eupnoe) nepravidelné, pomalé (bradypnoe) žádné (apnoe)
Tonus, spontánní aktivita aktivní pohyby slabá flexe končetin bez pohybu
Reakce na podráždění (grimasy při odsávání nosu) kašel protažení/stažení obličeje žádné