Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1999
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb111-99.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-9-prosince-1999-o-socialne-pravni-ochrane-deti-1754.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=48272&Section=1&IdPara=1&ParaC=2