Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
1999
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=48272&Section=1&IdPara=1&ParaC=2