Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi speciální pedagogiky