Vedení rodičovské skupiny určené rodičům hyperaktivních dětí: metodika

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Problematika hyperaktivního chování a neklidu v rodině je komplexní problém a vyžaduje péči jak o samotné dítě trpící neklidem, tak o systém rodinný a partnerský, v němž se dítě každodenně pohybuje. Oprávněnost péče zaměřené na rodiče dětí se speciálními potřebami zdůrazňují mnohé výzkumné studie. Vytvoření vhodných rodinných podmínek je jedním ze základních stavebních kamenů vícezdrojové pomoci neklidným dětem či dětem s ADHD. Rodičovské skupiny jsou vedle individuálního poradenství, popř. rodinné terapie, vhodným nástrojem pro podporu zdravého rodinného systému a prevenci jeho dysfunkcí.

Lacinová, Lenka. Vedení rodičovské skupiny určené rodičům hyperaktivních dětí: metodika. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/2798449-Metodika-vedeni-rodicovske-skupiny-urcene-rodicum-hyperaktivnich-deti.html