Terapie narušené komunikační schopnosti

Autor/ka
Alžběta Peutelschmiedová
Marína Mikulajová
Svetlana Kapalková
Aurélia Kerekrétiová
Marta Gúthová
Daniela Šebianová
Zsolt Cséfalvay
Viktor Lechta
Hana Laciková
Karel Neubauer
Zbygniew Tarkowski
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Penny Axelrood
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice narušené komunikační schopnosti, což jsou vedle poruch řeči i specifické poruchy učení.

Lechta, Viktor a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Překlad Jana Křížová. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 386 s. ISBN 978-80-7367-901-9.

Recenze na dílo: Peutelschmiedová, Alžběta. [Terapie narušené komunikační schopnosti]. Psychologie dnes, 2005, 11(5), 44. ISSN 1212-9607. Recenze na: Lechta, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002158463&local_base=NKC