Terapie narušené komunikační schopnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice narušené komunikační schopnosti, což jsou vedle poruch řeči i specifické poruchy učení.

Lechta, Viktor a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Překlad Jana Křížová. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 386 s. ISBN 978-80-7367-901-9.

Recenze na dílo: Peutelschmiedová, Alžběta. [Terapie narušené komunikační schopnosti]. Psychologie dnes, 2005, 11(5), 44. ISSN 1212-9607. Recenze na: Lechta, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002158463&local_base=NKC