Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učební text k distančnímu vzdělávání o strategiích ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Bartoňová, Miroslava a Vítková, Marie. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2007. 247 s. ISBN 978-80-7315-158-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001780063&local_base=CNB