Společné vzdělávání: kdo za co může?: asistent pedagoga může být výhrou, ale i velkým zdrojem problémů

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Současné pojetí inkluzivního vzdělávání platí od začátku školního roku 2016/2017. V první části článku je uvedena časová posloupnost od počáteční myšlenky zavedení inkluze do současnosti. Kroky a postoje jednotlivých ministrů školství a dalších odborníků. Česká školní inspekce vydala v říjnu 2017 první tematickou zprávu a v březnu 2018 druhou. V článku je uvedena citace zprávy, v níž jsou znatelné rozdíly v pojetí. Odlišný názor je zaznamenán i z pohledu ministerstva školství. Část článku je věnována otázce týkající se práce asistenta pedagoga. Jeho náplň práce a postavení ve třídě. Mezi slabá místa inkluze je zařazeno také financování podpůrných opatření i pomůcek.

ŠVANCAR, Radmil. Společné vzdělávání: kdo za co může?: asistent pedagoga může být výhrou, ale i velkým zdrojem problémů. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, 121(15), s. 16-21. ISSN 0139-5718.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001735043&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, Roč. 121, č. 15