Speciální pedagogika a lidé s duševním onemocněním : otázky teorie, potřeby praxe

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek obsahující úvahy nad tématem potřebnosti speciálněpedagogických intervencí ve vztahu k duševně nemocným osobám. Dosavadní ukotvení problematiky v systému speciálněpedagogických věd. Aktuální poznatky psychiatrie a sociální práce potvrzují potřebu nabídnout speciálněpedagogickou podporu osobám, u kterých má duševní nemoc dopad na adaptivní dovednosti a schopnost uplatnit se v běžném životě. Pedagogické zásady v rehabilitačních programech a sociálních službách.

Furmaníková, Lada. Speciální pedagogika a lidé s duševním onemocněním: otázky teorie, potřeby praxe. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2009, 19(4), s. 322-331. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001302952&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 19, č. 4 (2009)