Současný stav soukromé porodní asistence v České republice

Autor/ka
Magdaléna Ezrová
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2017/7/soucasny-stav-soukrome-porodni-asistence-v-ceske-republice/
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Péče soukromých porodních asistentek má v současné době velký význam a své nezastupitelné místo v systému zdravotní péče. Cílem našeho šetření bylo zjistit spokojenost a analyzovat hlavní problémy v práci soukromých porodních asistentek v České republice. Většina našich respondentek (88,4 %) byla nespokojená s postavením porodních asistentek jako poskytovatelek zdravotní péče a 68 % respondentek mělo pocit, že porodní asistentky nemohou zcela uplatňovat své kompetence v praxi. Problematická je spolupráce mezi soukromými porodními asistentkami a zdravotními pojišťovnami.

EZROVÁ, M. RASTISLAVOVÁ, K. Současný stav soukromé porodní asistence v České republice. Florence, 2017, roč. 13, č. 7-8, s. 14-15. ISSN: 1801-464X.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1245526
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Florence, Roč. 13, č. 7-8 (2017)