Magdaléna Ezrová

Porodní asistentka, absolventka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, obor porodní asistence. Další studia se uskutečnila na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a nyní studuje doktorský studijní program na Fakultě sociálních věd UK. Absolventka stáže v soukromé praxi porodních asistentek v Amsterdamu, pracovala i na porodním sále v nemocnici ve Vrchlabí. Od roku 2021 prezidentka Unie porodních asistentek (UNIPA), české profesní organizace sdružující porodní asistentky. Spoluautorka odborných textů (např. Principy péče v porodní asistenci, kolektivní monografie Tělo 2.1 a Tělo 3.0 . Nyní se zabývá prožíváním těla a tělesností ve spojitosti s porodem a i nadále se účastní jednání za účelem systémových změn v porodní asistenci v ČR. Zároveň pracuje na porodním sále v nemocnici v Rakovníku a jako komunitní porodní asistentka. 

Odborná knihovna:

Články: