Somatopedie: učebnice speciální pedagogiky tělesně a zdravotně postižené mládeže