Smrt před narozením : truchlení matky po porodu mrtvého dítěte [rukopis]