Rozvoj grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku - návrh stimulačního programu a pracovních listů

Autor/ka
PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se zabývá jednou z nejčastějších a nejrozšířenějších problematik dětí předškolního věku - řešením problému rozvoje grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností. Zabývá se příčinami, diagnostikou, způsoby rozvoje, důsledky nedostatečné péče o rozvoj grafomotoriky, a možnými způsoby stimulace. Cílem je přiblížení problematiky grafomotorického rozvoje a vypracování ukázky možnosti práce v podobě návrhu stimulačního programu pro děti předškolního věku.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/136394/pedf_b/