Rozvod je stejně traumatizující jako válka

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice rozvodu a jeho vlivu na dítě.

Rodina, její funkce, vztahy v rodině, řešení situací nastávajícíh při rozpadu rodiny. Smysl života v rodině, rozdíl mezi rodinou biologickou a náhradní z psychogického hlediska. Rodina jako kombinace partnerství a rodičovství. Zdroje funkční rodiny. Opora a pomoc širší rodiny při řešení krizových situací. Tzv. ohrožená mládež - definice pojmu, příčiny tohoto ohrožení, nebezpečí přehlížení či neřešení problémů ve výchově apod. Rozvod rodičů jako riziko pro dítě. Střídavá péče rozvedených rodičů - přínos pro dítě. Širší sociální komunita a rodina. Sociální izolace rodiny jako zdroj problémů. Ústavní péče o dítě - zdroj deprivace.

Matoušek, Oldřich. Rozvod je stejně traumatizující jako válka. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(8), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337573&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 8 (2010)