Rozumově nadané děti s dyslexií

Autor/ka
Mgr. Monika Weilová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek s tematikou rozumově nadaných dětí s dyslexií; recenze na stejnojmennou knihu: PORTEŠOVÁ, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-990-3.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20170306050140/http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2013/e-pedagogium_01_2013.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, Roč. 2013, č. 1 (2013)