Problémy školské péče o zdravotně postižené děti a žáky v českém školském systému

Autor/ka
Rok vzniku:
1997
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Současný systém zařazování zdravotně postižených dětí a žáků ve školství České republiky. Postup učitelů i podpůrných institucí nezbytný pro poskytování speciální pedagogické péče. Rozbor stávajícího tzv. medicínského modeluškolské péče, pracujícího se zdravotním postižením. Význam tzv. pedagogického modelu, vycházejícího ze speciálních vzdělávacích potřeb každého jedince. Právo postiženého jedince vzdělávat se mezi vrstevníky.

Mertin, Václav. Problémy školské péče o zdravotně postižené děti a žáky v českém školském systému. Pedagogika, 1997, 47(1), s. 7-13. ISSN 0031-3815.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000354661&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogika, Roč. 47, č. 1 (1997)