Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes

Autor/ka
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Rok vzniku:
1997
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice montessori pedagogiky a jejího možného přínosu při vzdělávání dětí s postižením či znevýhodněním.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/173519/pdf.

ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 107 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-071-5.

Recenze na dílo: http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/1019/59-60.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000181927&local_base=NKC