Pacient s hypertrofickou degenerací olivy po operaci kavernomu pontu