Odpůrcům inkluze je dobrý jakýkoliv argument

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice inkluze děí s handicapem ve školách.

Prosazování a podpora inkluze dětí s handicapem vychází z přesvědčení, že všechny děti mají právo vzdělávat se společně s vrstevníky v místě svého bydliště. Takový přístup přináší užitek nejen žákům, ale i jejich učitelům. Je však nutné zavádět nové vyučovací metody - skupinové, kooperativní nebo projektové vyučování - a zavést individuální vzdělávací plány. Autorka se opírá o názory psycholožky Ivy Uzlové, která říká, že speciální školství se tímto přístupem nelikviduje, pouze transformuje.

Těthalová, Marie. Odpůrcům inkluze je dobrý jakýkoliv argument. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(2), s. 18. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001394099&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 2 (2012)