Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům = Teachers’ misbehaviour towards pupils and students

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Shrnutí dosavadního stavu poznání týkajícího se vztahu učitele a žáků a nevhodného chování učitele k žákům. Upozornění na dvě výzkumné tradice v této problematice: v bývalých socialistických zemích pod označením didaktogenie a v západní Evropě, USA a Japonsku pod označením nevhodné chování učitele. Čtyři psychologické teorie, které se snaží o vysvětlení příčin učitelova nevhodného chování, a možnosti jeho diagnostiky. Výsledky 16 deskriptivně-analytických výzkumů uvedené problematiky v tabulkách.

Přehledová studie shrnuje dosavadní stav poznání v oblasti, která je sice veřejnosti známa už dlouho, ale exaktní výzkum probíhá teprve třicet let. Nevhodným chováním učitele se rozumí chování, které nepřekračuje hranice zákona, ale interferuje s výukou, a tím narušuje vztahy mezi učitelem a žáky a zhoršuje učení žáků. Studie upozorňuje na dvě výzkumné tradice, které se rozvíjely souběžně: v bývalých socialistických státech pod označením didaktogenie, v západní Evropě, USA a Japonsku pod označením nevhodné chování učitele. Studie předkládá čtyři psychologické teorie, které se snaží vysvětlit příčiny učitelova nevhodného chování: teorii kauzální atribuce, teorii vnímané vlastní zdatnosti učitele (self-efficacy), teorii interakčního chování učitele a teorii uplatňování učitelovy moci. Ve studii jsou dále diskutovány možnosti diagnostiky učitelova nevhodného chování a shrnuty výsledky šestnácti deskriptivně-analytických výzkumů realizovaných v této oblasti.

Mareš, Jiří. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům = Teachers' misbehaviour towards pupils and students. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno, 2013, 18(1), s. [7]-36. ISSN 1803-7437. Dostupné také z: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/494.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001469147&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno, Roč. 18, č. 1 (2013)