Možnosti rané péče u dětí s hluchoslepotou se zaměřením na komunikaci matky s dítětem

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se věnuje možnostem komunikace u dětí s kombinovaným smyslovým postižením zraku a sluchu. Práce je členě na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje poznatky z oblasti hluchoslepoty a specifik týkajících se způsobů dorozumívání dětí s vrozenou nebo raně získanou hluchoslepotou ve věku 0 – 6 let. Zároveň se věnuje problematice rozvoje sociální interakce a budování ranékomunikace mezi rodiči a jejich hluchoslepým dítětem. Praktická část se zabývá popisem faktorů ovlivňujících výběr vhodného komunikačního systému u těchto dětí. Mimo jiné líčí zkušenosti pracovníků rané péče s klienty s hluchoslepotou a nakonec vymezuje jejich činnost v rodinách.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/382550/pedf_b/