Mimořádně nadaní žáci

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Dvojice článků o problematice vzdělávání a zacházení s nadanými žáky.

1. část: Informace čerpané z metodického portálu provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. V sekci Nadaní žáci lze nalézt informace věnované diagnostickým metodám a metodám rozvíjení schopností a osobnosti mimořádně nadaných žáků, ale i příslušnou legislativu, informace z oblasti teorie a výzkumu apod. Příklady toho, jak osobnost učitele může ovlivnit nadaného žáka.

Zelendová, Eva. Mimořádně nadaní žáci. Část 1. / Identifikace a diagnostika mimořádně nadaných žáků. Týdeník školství, 2008, 16(20), s. 10. ISSN 1210-8316. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001165471&local_base=ANL.

2. část: Charakteristiky nadaných a mimořádně nadaných dětí z pohledu psychologa. Jejich vztahy k vrstevníkům, rodinné zázemí apod. Typy nadaných jedinců: leader, badatel, rebel. Jak nadaní žáci vnímají sebe a podporu ze strany rodičů a školy. Odkaz na podrobnější informace na Metodickém portálu Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.

Tomek, Karel. Mimořádně nadaní žáci. [Část 2]., Co víme o nadaných a mimořádně nadaných dětech?. Týdeník školství, 2008, 16(22), s. 10. ISSN 1210-8316. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001167527&local_base=ANL.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001165471&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Týdeník školství, Roč. 16, č. 20 (2008)