Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami