Léčba věkově vázaných epileptických syndromů s příznivější prognózou

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Věkově vázané epileptické syndromy mají kromě vazby na určité vývojové období i charakteristický klinický a EEG obraz, v některých případech je známa specifická odezva na jednotlivá antiepileptika a dlouhodobá prognóza. Z tohoto hlediska se rozlišují na jedné straně tzv. benigní syndromy (např. BERS) a syndromy s encefalopatií (např. Lennoxův-Gastautův syndrom) na straně druhé. Vzhledem k tomu, že prognóza závisí na mnoha faktorech a u řady syndromů není jednoznačná, navrhujeme spíše rozlišení na syndromy s prognózou více či méně příznivou. V tomto sdělení se budeme věnovat epileptickým syndromům s relativně vlídnou tváří - tedy těm příznivějším.

KOMÁREK, Vladimír. Léčba věkově vázaných epileptických syndromů s příznivější prognózou. Neurologie pro praxi, Roč. 2007, č. 2. s. 83-86. ISSN 1213-1814 (tištěná verze). ISSN 1803-5280 (online verze).

Zdroj dat
https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2007/02/06.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Neurologie pro praxi, Roč. 2007, č. 2 (2007)