Jak žít s LMD

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Dvojice článků k problematice LMD v školním a dospělém věku.

LMD u dospělých: Důležitost zvolení vhodného studijního oboru a zaměstnání pro dospívající s LMD. Odlišný výběr u jedinců s hyperaktivní a hypoaktivní formou LMD. Základem zvládání LMD v dospělosti je poznání sebe sama a zvládnutí vnitřní sebekázně.

Žáčková, Hana a Jucovičová, Drahomíra. Jak žít s LMD. Lehké mozkové dysfunkce u dospělých. Učitelské listy, 2002-2003, 10(6), s. 22. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000795680&local_base=ANL.

Syndrom vyhoření a LMD: Příčiny vzniku syndromu vyhoření: dlouhodobé setkávání s emociálně náročnými situacemi, střet velkého očekávání s realitou. Příklady matky a učitelky postižených tímto syndromem. Prevence jeho vzniku. Význam relaxace.

Žáčková, Hana a Jucovičová, Drahomíra. Jak žít s LMD. Syndrom "vyhoření" u rodičů a učitelů dětí s LMDUčitelské listy, 2002-2003, 10(7), s. 17-18. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000795731&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000795680&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské listy, roč. 10, č. 6, 2002