Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách zapojených do projektu VIP - Kariéra

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice integrované výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve školách zapojených do projektu VIP - Kariéra byly (mimo jiné) sledovány i formy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, průběh uskutečňování této integrace a účast speciálních pedagogů při řešení dané problematiky v rámci školního poradenského pracoviště. Zjišťovány byly také změny podmínek pro integraci zúčastněních škol od začátku projektu a formy zajišťování logopedické péče. Příspěvek analyzuje výsledky monitoringu této problematiky v 50 zapojených základních školách.

Kucharská, Anna. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách zapojených do projektu VIP - Kariéra. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, 2007(49), s. 34-38. ISSN 1214-7230.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001077960&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Roč. 2007, č. 49 (2007)