Hypertenze u dětí a dospívajících

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Hypertenze patří k hlavním rizikovým faktorům kardiovaskulárních a renálních onemocnění u dospělých i dětí. Prevalence hypertenze je 1 %. Z příčin hypertenze převažují sekundární formy hypertenze (zejm. renální, endokrinní, kardiální) nad primární hypertenzí, avšak u adolescentů se primární hypertenze vyskytuje již častěji než sekundární. Bazální vyšetření (moč, krev, ultrazvuk ledvin a echokardiografie) musí být provedena u všech hypertenzních dětí. Terapie hypertenze zahrnuje kromě kauzální léčby v případech sekundárních hypertenzí nefarmakologická opatření a farmakologickou léčbu (ACE-inhibitory, blokátory angiotenzinového receptoru, betablokátory, kalciové blokátory a diuretika) v případě symptomatické hypertenze, sekundární hypertenze nebo v případě přítomnosti hypertenzního poškození cílových orgánů (hypertrofie levé komory srdeční, mikroalbuminurie).

Seeman, Tomáš, Hypertenze u dětí a dospívajících. Pediatrie pro praxi, 2012, 13(4), s. 275-277. ISSN 1213-0494. ISSN 1803-5264.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2012/04/18.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 4 (2012)