Hyperkinetické poruchy

Autor/ka
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) je diagnostická jednotka, objevující se ve všech věkových kategoriích - od dětství do dospělosti, kde je spojena se sociální maladaptací a kriminalitou. Neurovývojové opoždění vytváří zátěžové životní události vedoucí k vulnerabilitě jedince - čili minimální organické poškození a kumulace zevních stresů vede k maladaptivnímu chování s vysokou psychiatrickou komorbiditou. U hyperkinetických poruch jde z behaviorálního hlediska o poruchu exekutivních (sebe-regulujících) funkcí. Zobrazovací techniky vykazují poruchu regulace kortiko-striato-thalamo-kortikálního okruhu za přítomnosti téměř nulové pravolevé asymetrie. Úspěšná (ve školním věku) je terapie stimulancii, zvláště je-li kombinována s kognitivně behaviorální terapií. Klíčová slova: hyperkinetické poruchy, diagnostická kritéria, komorbidní poruchy, zobrazovací techniky, terapie.

Malá, Eva. Hyperkinetické poruchy. Psychiatrie pro praxi, 2001, 3, s. 121-124. ISSN 1213-0508.

Zdroj dat
https://www.solen.cz/pdfs/psy/2001/03/06.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie pro praxi, Roč. 2001, č. 3