Hra je zrcadlem vývoje dítěte

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice dětské hry jako diagnostického prostředku pro rozpoznání možných rodinných, psychických aj. problémů.

Optimální podmínky pro harmonický rozvoj vrozených dispozic dítěte. Nebezpečí plynoucí z příliš uzavřeného a rigidního rodinného prostředí či extrémně liberálního přístupu rodiny k výchově. Ekonomická a sociální situace rodiny - vliv na bezpečné prostředí pro dítě. Rozvod rodičů - narušení kompaktnosti rodiny, ideálů vzájemných vztahů mezi jejími členy - dopad na psychický vývoj dítěte. Střídavá péče - klady a zápory. Možnosti minimalizace problémů plynoucích z rozpadu rodiny. Úmrtí v rodině - způsoby, jak dítěti vysvětlit situaci, potřeba spolupráce rodiny a MŠ (jednotný postup). Fáze vyrovnání se se skutečností. Další negativní změny v životě dítěte - stěhování, změna MŠ apod. Pomoc učitelky MŠ dítěti, které nevyrůstá v ideálním prostředí. Pozorování dětské hry, jejího obsahu a formy, způsobu zapojení dítěte apod. jako diagnostický prostředek - možné projevy rodinných či psychických problémů. Rozvíjení interpersonálních vztahů v MŠ - role učitelky. Emocionální výchova. Komunikace s přehnaně ambiciózními rodiči.

Vávrová, Alena. Hra je zrcadlem vývoje dítěte. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(2), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351284&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 2 (2011)