Hluchoslepí a možnosti integrace

Autor/ka
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek k problematice možností integrace hluchoslepých.

Obsaženo v:

Jesenský, Ján, ed. Integrace - znamení doby: sborník z odborné konference na počest 50. výročí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a 50. výročí vysokoškolské přípravy speciálních pedagogů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 214 s. Folia paedagogica specialis; 2. ISBN 80-7184-691-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000651790&local_base=CNB
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Integrace - znamení doby : sborník z odborné konference na počest 50. výročí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a 50. výročí vysokoškolské přípravy speciálních pedagogů, Praha : Karolinum (1998)