Etický kodex poradenských pracovníků v SPC

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek uvádějící znění "etického kodexu" pracovníků speciálně pedagogických center (SPC), který byl schválen v lednu 2006 na celostátním sněmu Asociace pracovníků SPC. Smyslem kodexu je vymezit etická pravidla pro poradenské pracovníky v SPC.

Etický kodex poradenských pracovníků v SPC. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2006, 2006(46), s. 26-29.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033559&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Roč. 2006, č. 46 (2006)