Dyspraxie: vývojová porucha pohybové koordinace

Autor/ka
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice dyspraxie, poruchy koordinace pohybů, ze zřetelem na další možné přidružené vývojové poruchy.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/301767/pdf.

ZELINKOVÁ, Olga. Dyspraxie: vývojová porucha pohybové koordinace. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 140 stran. ISBN 978-80-262-1266-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002928722&local_base=NKC