Důvěra

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Pokračování seriálu o emocích, tentokrát důvěra. Experimenty sociálních psychologů dokazují, že lidé důvěřiví jsou jedinci s vysokou emoční a sociální inteligencí. Schopnost důvěřovat souvisí s tím, jak dokážeme zacházet s jiným důležitým sociálním nástrojem - pochybnostmi. Základy pro budoucí důvěru vznikají již v nitroděložním životě. Důvěra se váže k tomu, zda my sami sobě důvěřujeme, že se s danou situací vypořádáme. Jak vrátit ztracenou důvěru. Test: Jste důvěřiví?

Honzák, Radkin a Lomská Filasová, Katarína. Důvěra. Psychologie dnes, 2012, 18(5), s. 16-17. ISSN 1212-9607.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001434938&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychologie dnes, Roč. 18, č. 5 (2012)