Do porodnice s dulou - očekávaná sociální opora u porodu

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce se zabývá sociální oporou u porodu, kterou očekávají těhotné ženy od své duly. Tato služba je u nás poměrně novým prvkem vstupujícím na pole porodnictví. Teoretická část práce tedy představuje tuto službu a přináší výsledky některých zahraničních studií na toto téma. Dále se zabývá těhotenstvím jako psychologickou přípravou ženy na porod a mateřství a připomíná některé poznatky prenatální psychologie a psychologie novorozence. Výzkumná část se zabývá otázkami, které vedou těhotné ženy k rozhodnutí využít u porodu služby duly. Jde o kvalitativní studii, jejímž cílem je explorace a deskripce této oblasti sociální opory u porodu. Samotnému výzkumu předcházelo pilotní dotazování, které zjišťovalo, jakým způsobem jsou spolu dula a její klientka v kontaktu během těhotenství, jak spolu pracují. Ze studie těhotných žen pak vyplynuly některé důležité poznatky o očekávané sociální opoře ze strany duly. Respondentky očekávaly od duly podporu jejich potřeb, především nepřetržitou přítomnost u porodu, ujištění a podporu, zajištění klidného prostředí a ochrany procesu porodu, zprostředkování komunikace, radu pro partnera u porodu, ale i další způsoby pomoci v prostředí porodnice.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/16766/fss_m