Diferenciální diagnostika neepileptických záchvatů u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Podobně jako u dospělých se i u dětí setkáváme s nejrůznějšími poruchami záchvatovitého rázu, které se více či méně podobají záchvatům epileptickým. Chybně stanovená diagnóza epilepsie vystavuje dítě zbytečné zátěži a rizikům spojených s užíváním antiepileptik, nehledě na negativní odraz v oblasti psychické a sociální. U mnoha jednotek je navíc dostupná vhodná léčba.

Similarly as in adults we can encounter various disorders of seizure character that more or less resemble epileptic attacks. An incorrect diagnosis of epilepsy places a child into an unnecessary stress and risks associated with antiepileptic treatment, regardless the negative consequences in psychological and social area. In addition. many clinical entities have a suitable treatment. Somatically dependant attacks prevail among nonepileptic seizures. Many of them are related to a certain period of child development. Psychologically dependent attacks manifest rather in older school age or adolescence.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200601-0007.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 1 (2006)