Dětská klinická psychologie

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník studií k problematice dětské klinické psychologie a psychodiagnostiky.

Říčan, Pavel a kol. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. Psyché. ISBN 80-247-1049-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000109494&local_base=CNB