Děti bez hranic

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice stanovování mantinelů chování dětí v předškolním věku.

Problematika stanovování mantinelů chování dětí v předškolním věku - využití autority učitelky MŠ při stanovení hranic, nutnost spolupráce s rodinou dítěte (důslednost, vytrvalost apod.). Konfrontace vlastního já s vnějšími omezeními jako součást zdravého vývoje dětské psychiky v předškolním věku. Respektování stanoveného režimu - jídlo, spánek. Zvládání dětského vzteku - okamžitá reakce učitelky, zhodnocení nevhodnosti chování. Rozdíly mezi chováním dívek a chlapců - odlišnosti ve způsobech získávání svých cílů.

Kramulová, Daniela. Děti bez hranic. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2008, 15(4), s. 14-15. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001159413&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 15, č. 4 (2008)