Dětem i dospělým chybí hlubina lidské bezpečnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru k problematice neklidných dětí.

Rozhovor s významnou dětskou psycholožkou na téma neklidné dítě. Nejistota v rodině jako jeden ze zdrojů neklidu, případně agresivního a násilného chování dítěte. "Malý tyran" - mechanismy podporující vznik takového chování dítěte, projevy a možné reakce okolí. Metoda pevného objetí při řešení těžkých emočních problémů mezi dvěma lidmi, cílem je obnova lásky. Systemická terapie - stavění rodin.

PREKOP, Jirina. Dětem i dospělým chybí hlubina lidské bezpečnosti. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(5), s. 8-10. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001238237&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 5 (2009)