Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v oblasti primární prevence rizikového chování

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Aby primární prevence na školách byla účinná, musí mít pracovník, který se jí bude zabývat (výchovný poradce, učitel), řádnou kvalifikaci, popř. si ji doplnit. Článek představuje čtyřúrovňový model odbornosti preventivního pracovníka navržený Klinikou adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze: základní úroveň, tzv. preventivní minimum, středně pokročilá úroveň, pokročilá úroveň a tzv. expertní úroveň.

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v oblasti primární prevence rizikového chování. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2012, 115(45), s. 16-17. ISSN 0139-5718.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001449721&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy, Roč. 115, č. 45 (2012)