ČŠI: školy se rozvoji pohybových dovedností věnují málo : horší fyzická zdatnost dětí je příčinou části úrazů

Autor/ka
Alena Fürstová
Lukáš Doubrava
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Interní auditorka České školní inspekce rozebírá statistické údaje za školní rok 2010/2011 týkající se úrazovosti žáků ve školách. Nejčastější poranění žáků. Poměr výskytu poranění jednotlivých částí těla. Poměr jednotlivých příčin vzniku úrazu ve školách. Trendy vývoje školní úrazovosti v krajích podle ročního indexu (2005 - 2011).

Fürstová, Alena. ČŠI: školy se rozvoji pohybových dovedností věnují málo: horší fyzická zdatnost dětí je příčinou části úrazů. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2012, 115(16), s. 12-13. ISSN 0139-5718.

Související obsah

Problematikou širokého spektra úrazů se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Veroniky Benešové s názvem "Úrazy u dětí a jejich prevence"

- od Ivany Grossové a Roberta Zajíčka s názvem "Popáleniny u dětí"

- od Matúše Šuchy s názvem "Rizikové chování v dopravě"

- od Michala Jurovčíka s názvem "Úrazy a nádory ucha u dětí"

- od Iriny Šulc a kolektivu autorů Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s názvem "Plastická chirurgie pro děti"

- od Gaurí Chrastilové s názvem "Jak prožít konec roku bez nehod, úrazů a psychických traumat".

Zdroj dat
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=6604
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy, Roč. 115, č. 16 (2012)