Co je dobré vědět? ...při péči o nemocné dítě...: specifika domácí péče z pohledu odborníků a osob pečujících o dítě dlouhodobě nemocné a těžce zdravotně postižené

Autor/ka
Mgr. Petra Tomalová, Ph.D.
Mgr. Jaromír Maštalíř
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka

Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Publikace, která se z nejrůznějších směrů a úhlů pohledu zabývá problematikou péče o chronicky nemocné či handicapované dítě, se zřetelem k domácímu prostředí.

TOMALOVÁ, Petra a kol. Co je dobré vědět? ...při péči o nemocné dítě...: specifika domácí péče z pohledu odborníků a osob pečujících o dítě dlouhodobě nemocné a těžce zdravotně postižené. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 195 stran. ISBN 978-80-244-5145-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002958509&local_base=NKC