Cizí jazyky a specifické poruchy učení

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Projevy specifických poruch učení (zejména dyslexie) významně ztěžují osvojení cizího jazyka, přičemž hlavní překážkou není pouze neschopnost číst a psát, ale nedostatečný rozvoj poznávacích procesů a v souvislosti s nimi se rozvíjející problémy emocionální. Přesto lze na základě diagnostiky, rodinné anamnézy a osobnostních faktorů vytvořit optimální metodu, díky níž dítě dosáhne hlavního cíle - komunikativní kompetence. Obsah výuky je tedy dán individuálním vzdělávacím plánem vycházejícím z rámcového vzdělávacího programu a vzdělávacího programu školy. Autorka uvádí konkrétní příklady a reedukační postupy osvojování vědomostí a dovedností na modelu výuky německého jazyka a zdůrazňuje základní předpoklad úspěchu: motivace dítěte, klid a pohoda při práci.

ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005 [i.e. 2006]. 167 s. ISBN 80-7311-022-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001644758&local_base=NKC