Cílený screening celiakie

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Celiakie je nadále diagnostikována v české populaci nedostatečně často a naopak často pozdě. Příčinou je změna fenotypu choroby v posledních desetiletích. Střevní příznaky dominují jen u malých dětí. U starších dětí, mladistvých a zejména u dospělých převládají mimostřevní (atypické) příznaky. Nejdůležitější opatření k zlepšení současného stavu je cílený screening zaměřený na rizikové skupiny a choroby, podezřelé symptomy a přidružené autoimunitní choroby. Dvoustupňový screening doporučuje u probandů těchto skupin v první etapě stanovení sérových autoprotilátek k tkáňové transglutamináze ve třídě IgA (AtTGA-IgA) a celkového IgA. Při selektivním deficitu IgA se stanoví AtTGA-IgG. Pozitivní sérologie indikuje druhou etapu: histologické vyšetření perorální biopsie sliznice tenkého střeva (duodena). Přijetí tohoto programu může významně zlepšit současnou situaci. Jeho hlavní výstupy zahrnují: časnou diagnostiku, terapii a dispenzarizaci, odhalení mimostřevních forem, zjištění skutečné prevalence celiakie v České republice, prevenci komplikací, omezení a lepší kontrolu přidružených autoimunitních chorob, zlepšení kvality života celiaků a úsporu prostředků zdravotního a sociálního pojištění.

Nevoral, Jiří, Frič, Přemysl. Cílený screening celiakie. Interní medicína pro praxi, 2009, Roč. 11, č. 11, s. 484-487. ISSN - 1212-7299 (tištěná verze). ISSN - 1803-5256 (online verze).

Související obsah

Problematikou celikaie (a bezlepkové diety) se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Jiřího Nevorala s názvem „Co je celiakie a jak vzniká?

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Nemoci zažívacích cest obecně

- od Vladimíra Volfa s názvem „Bolesti břicha u dětí a dospívajících“.

Zdroj dat
https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/11/02.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Interní medicína pro praxi, Roč. 11, č. 11, 2009