Chci se s tebou domluvit: raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Multimediální nosič
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

DVD je zamýšleno pro zcela počáteční období do cca 3 let věku dítěte. Zahrnuje slovník s více než 1300 znaky českého znakového jazyka (v čelním a bočním pohledu, tematickém a abecedním řazení, s možností vyhledávání). Další část obsahuje 170 často užívaných krátkých vět, které jsou prezentovány ve dvou variantách: v českém znakovém jazyce a v mluvení doprovázeném znaky. V poslední části je možné najít ukázky komunikace slyšících a neslyšících rodičů s jejich sluchově postiženými dětmi v přirozeném, domácím, prostředí.

Motejzíková, Jitka. Chci se s tebou domluvit: raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky [DVD-ROM]. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, ©2013. Požadavky na systém: multimediální počítač; 1GB paměti; Windows Vista/7; Google Chrome (Portable verze na disku). ISBN 978-80-86792-29-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002480523&local_base=NKC