Aplikace prvků psychosomatiky v přípravě sociálních pedagogů

Autor/ka
Pavla Valachová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Seznámení s návrhem obsahu psychosomatické přípravy v pregraduální přípravě sociálních pedagogů. Psychosomatická kultivace otevírá před studentem potřebu výchovy k hlasu, k řečovému a pohybovému jednání. Ve všech těchto psychosomatických disciplínách nejde jen o techniky, ale učitel pomáhá studentovi najít jeho individuální výraz. Předpokladem koncepce je, že naznačená cesta vede k utváření autorského postoje (studenti jsou schopni samostatně uvažovat, koncipovat nová řešení problémů, tvořivě a odpovědně vstupovat do různých sociálních situací).

Valachová, Pavla. Aplikace prvků psychosomatiky v přípravě sociálních pedagogů. Pedagogická orientace, 2008, 2008(4), s. 57-72. ISSN 1211-4669.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001207491&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, Roč. 2008, č. 4 (2008)