Anticholinergika, serotonergika

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Další část toxikologického seriálu je věnována dvěma klinicky příbuzným syndromům: otrava léky s anticholinergním účinkem (anticholinergní toxický syndrom) a předávkování léky vyvolávajícími serotoninový exces na receptorech CNS (serotoninový syndrom).

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200504-0008.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 4 (2005)