Aktuální poznatky z činnosti služby kriminální policie a vyšetřování na úseku mládeže : sborník příspěvků z kurzu k problematice mládeže, který se konal dne 25.1.2007 v Policejní akademii ČR v Praze

Autor/ka
Zdeněk Dvořáček
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnovaný problematice kriminality dětí a mládeže včetně problematiky kriminality na nich páchané.

Dvořáček, Zdeněk a kol. Aktuální poznatky z činnosti služby kriminální policie a vyšetřování na úseku mládeže: sborník příspěvků z kurzu k problematice mládeže, který se konal dne 25.1.2007 v Policejní akademii ČR v Praze. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007. 80 s. ISBN 978-80-7251-248-5.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001746764&local_base=CNB