V Dánských školách mají hodiny empatie. Přínos pro děti je fantastický

Datum publikace: 23. 01. 2020
Periodikum:
nadhled.info.cz
Skandinávské školy patří k těm pokrokovějším a často v nich aplikují nové postupy. Stejně tak je to i v Dánsku, kde mají děti nový povinný předmět, empatii. Ten jim má pomoct v budování důvěry.

Nejnovější změny v dánském vzdělávání nemají podpořit pouze vyšší výkonnost u dětí při testech, ale mají přinést užitek i v mezilidských vztazích. Proto mají žáci od 6 do 16 let hodiny empatie. Cílem je, aby si se svými blízkými lépe rozuměly a nebály se mluvit o problémech. Hodiny empatie mají zkrátka zlepšit mezilidské vztahy.

Jak to probíhá v praxi?

Děti mají pravidelně jednu hodinu empatie týdně, kde mezi sebou mluví o svých pocitech a problémech. Když dítě mluví o tom, co má na srdci, ostatní spolužáci ho poslouchají a spolu s učitelem se snaží pomoct a navrhnout nějaké řešení. Děti si tak prohlubují svoji hladinu empatie a při řešení používají kreativitu. Učí se lidem důvěřovat a otevřít se jim. Na hodinách empatie si uvědomí, že každý z nich v životě čelí strachu i nejrůznějším problémům. Ale taky pochopí, že v tom nejsou samy. Budují si sebedůvěru a schopnost zvládat náročnější problémy.

Podle výzkumů patří Dánové k nejšťastnějším lidem na světě. A možná si jen prostě uvědomují, že znalost fyziky, matematiky i chemie je jistě důležitá, ale důležitější je vědět, jak žít sám se sebou a s ostatními lidmi.

Celý článek najdete zde: https://www.nadhled.info/ze_sveta/v-danskych-skolach-maji-hodiny-empatie-prinos-pro-deti-je-fantasticky/?fbclid=IwAR04YmdDyw_N9P3V0_SLFYOgswjkBrhcNvkfPzkGOXXbZe66u3G9hvdq-84