Unikátní služba pro rodiny dětí s postižením

Datum publikace: 11. 03. 2020
Periodikum:
21stoleti.cz
Každoročně se na ni formou telefonického hovoru nebo chatu obrací několik stovek klientů, zejména rodičů. Stále častěji jsou to ale i lidé, kteří sami potřebují pomoc. EDA proto plánuje službu do budoucna rozšířit.

Od 4. března 2015, kdy krizová linka EDA zahájila provoz na chatu a na telefonním čísle 800 40 50 60, konzultanti řešili na 3000 hovorů a chatových konverzací. V prvních dvou letech se počty pohybovaly v nižších stovkách, poté se počet klientů linky ustálil na zhruba 700 ročně.

Klienti nás kontaktují v těžkých životních situacích. Impulsem pro zavolání může být pomyslná poslední kapka při dlouhodobé zátěži a nebo akutní událost. Velmi oceňujeme odvahu a odpovědnost klientů, kteří hledají pomoc, a tak o sebe pečují. Nabízíme jim podporu, pochopení, odbornou pomoc a poradenství. V tomto roce bychom rádi oslovili pacienty ARO, JIP a dalších pracovišť s urgentními příjmy a nabídli jim své služby,“ upřesňuje vedoucí linky EDA Andrea Nondková, v jejímž týmu pracují speciální pedagogové, psychologové či sociální pracovníci. 

Za rok 2019 konzultanti linky EDA řešili 699 hovorů. Nejčastěji se na linku obracely ženy. Průměrná délka hovorů na telefonu byla 22 minut a na chatu 41 minut. Nejčastějšími tématy přitom byla osobnostní a existenciální problematika, kdy klienti s konzultanty probírali například témata jako únava a vyčerpání, smysl života, reakce na traumatizující událost nebo sebevražedné myšlenky. 

Dále se hovory na lince EDA týkaly zdravotní, rodinné a vztahové problematiky či psychopatologie. V ostatních hovorech se pak pracovníci linky věnovali hovorům o sociálněprávních otázkách, problematice menšin a dalším hovorům o dítěti.

 

Celý článek najdete zde: https://21stoleti.cz/2020/03/08/unikatni-sluzba-pro-rodiny-deti-s-postizenim/