„Učebnice pro Ukrajinu“ pomohou zajistit výukové materiály pro děti uprchlíků

Datum publikace: 01. 06. 2022
Periodikum:
sancedetem.cz
Nadace PPF a The Kellner Family Foundation ve spolupráci s MŠMT ČR spustila projekt „Učebnice pro Ukrajinu“. Pomoc probíhá formou financování učebnic a dalších vzdělávacích materiálů, abychom mohly být zdarma poskytnuty školám a organizacím pracujícím s uprchlíky.

Na adrese www.ucebniceproukrajinu.cz je od  1. června spuštěn speciální portál, jehož prostřednictvím si základní i střední školy, nevládní organizace a další subjekty realizující adaptační programy pro uprchlíky mohou zdarma objednat učebnice a další výukové materiály pro všechny věkové skupiny. Objednáním učebnic prostřednictvím portálu se následně uzavře darovací smlouva mezi Nadací PPF a příjemcem, který pak bude moci učebnice využít výhradně pro nekomerční účely.
Objednávání z tohoto portálu není určeno jednotlivcům. Objednávky by měly realizovat subjekty zajišťující vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ), realizující činnost adaptačních skupin, neformální jazykovou výuku nebo poskytující jiné služby ukrajinským uprchlíkům.

Související články:

knihkupectví